Vítejte!

Jsme základní organizace (ZO) číslo 6-28 České speleologické společnosti (ČSS). Hlavním těžištěm naší činnosti je objevovat, zkoumat, dokumentovat, studovat a chránit jeskyně v oblasti Babické plošiny v Moravském krasu. Naše současné poznatky jsou podrobně popsány v sekcích Historie, Studijní území a Jeskyně. Odkazy na další zdroje naleznete v části Literatura.

Blažek L., Suchomel M.: Jaskyňa mŕtvych netopierov - Red rose, Speleofórum 2008, ročník 27, Česká speleologická společnost

Členové babické skupiny začali v oblasti Ďumbierského vysokohorského krasu působit ve spolupráci se Speleoklubem Slovakia-Bystrá koncem dubna 2005. Celkem jsme v této oblasti do poloviny roku 2006 uskutečnili 4 akce zaměřené především na poznání Jaskyne mŕtvych netopierov (JMN) a Jaskyne studeného vetra (JSV). Mimo několika „výletů“ po jeskyních a neúspěšných pokusů o prolongaci, se nám během našich akcí podařilo v JMN prorazit zkratku z Katakomb na současné dno jeskyně. Tip na průzkum v oblasti pod Čachtickým dómem (JMN) jsme dostali od Martina Sluky....

30. dubna 2008

Činnost v roce 2007

Větrná propast V roce 2007 jsme nejvíce času věnovali j. Větrná propast. Byly dokončeny elektrické rozvody a upevnění polyamidového potrubí. Sifon I byl rozšířen a v jeho nejnižším místě byla vytvořena jímka s napevno osazeným čerpadlem. Rozšířen byl také vstup do nejnižších partií jeskyně pod Bílou tmou. Ve větvi směrem k Sifonu III došlo v propástce za vstupní úžinou k odstranění kamenné poklice a následně byl zahájen systematický útok na Sifon III....

31. prosince 2007

Činnost v roce 2005

Základna Po 26 letech skupinového života v naší staré dobré maringotce dne 3.12. “kolaudujeme” novou základnu. Práce na ní nám zabraly téměř celý rok, ale konečně zase máme důstojné zázemí pro naši činnost. Větrná propast Díky budování nové základny jsme uskutečnili pouze 2 akce za Sifon I. Během těchto akcí se nám podařilo ověřit další pokračování jeskyně za sifonkem v nejnižších partiích jeskyně (-115 m). Průniku dál překáží úžina. K další činnosti v těchto částech vzhlížíme s velkým optimismem a proto tyto partie dostaly název “Otázka času”....

31. prosince 2005

Blažek L., Vodák P.: Jeskyně č. 1318 Větrná propast - nové objevy za Sifonem I, Speleofórum 2004, ročník 23, Česká speleologická společnost

Historie předchozích průzkumů V roce 1997 jsme na Speleofóru prezentovali objev nové jeskyně na Babické plošině ve střední části Moravského krasu - jeskyně Větrná propast (viz Z. Stloukal, Větrná propast, sborník Speleofórum ‘97). Tehdy se naší ZO podařilo proniknout do hloubky 90 m, kde další postup zastavila vodní hladina sifonu (Sifon I). Délka naměřeného polygonu dosáhla 180 m. Od té doby se jeskyně stala hlavním pracovištěm naší skupiny. Ještě téhož roku jsme se intenzivně zaměřili právě na tento sifon a uskutečnili dva pokusy o jeho překonání....

30. března 2004

Stloukal Z.: Větrná propast, Speleofórum 1997, ročník 16, Česká Speleologická Společnost

Členové Babické speleologické skupiny ČSS ZO 6 - 28, dříve pracovního týmu ZO 6-08 Dagmar se věnují průzkumu Babické plošiny již 25 let. Za tu dobu se v této oblasti podařilo objevit a zdokumentovat několik zajímavých jeskyní. V r. 1947 otevírala skupinka dobrovolníků závrt 12 v závrtové depresi Zadní pole. Zde se jim podařilo proniknout do hloubky 30 m, poté došlo k zavalení vstupní šachty. Roku 1973 byla jeskyně znovuotevřena a následně došlo k objevu dalších prostor ukončených propastí....

30. dubna 1997