Základna

Po 26 letech skupinového života v naší staré dobré maringotce dne 3.12. “kolaudujeme” novou základnu. Práce na ní nám zabraly téměř celý rok, ale konečně zase máme důstojné zázemí pro naši činnost.

Větrná propast

Díky budování nové základny jsme uskutečnili pouze 2 akce za Sifon I. Během těchto akcí se nám podařilo ověřit další pokračování jeskyně za sifonkem v nejnižších partiích jeskyně (-115 m). Průniku dál překáží úžina. K další činnosti v těchto částech vzhlížíme s velkým optimismem a proto tyto partie dostaly název “Otázka času”.

Ďumbiérský vysokohorský kras

Sem jsme během roku vyjeli na tři akce - převážně do J.M.N., na třetí akci i do J.S.V. Reporty z jednotlivých akcí byly publikovány jako samostatné příspěvky v rubrice Expedice.