Větrná propast

V roce 2007 jsme nejvíce času věnovali j. Větrná propast. Byly dokončeny elektrické rozvody a upevnění polyamidového potrubí. Sifon I byl rozšířen a v jeho nejnižším místě byla vytvořena jímka s napevno osazeným čerpadlem. Rozšířen byl také vstup do nejnižších partií jeskyně pod Bílou tmou. Ve větvi směrem k Sifonu III došlo v propástce za vstupní úžinou k odstranění kamenné poklice a následně byl zahájen systematický útok na Sifon III. Ten se nám podařilo po několika čerpacích a rozšiřovacích akcích překonat dne 8.9. a objevit za ním pokračování o prozatimní délce asi 25 m.

Babická jeskyně

Během roku proběhlo několik akcí na Babické jeskyni, kde jsme pracovali na novém vchodu do jeskyně. Podařilo se nám vykopat převážnou část budoucí štoly a usadit tři ocelové svařované “hajcmany”.

Závrt č. 12 Zadní pole

V Závrtu č. 12 Zadní pole jsme zahájili přemapování jeskyně.

Krvák

Na lokalitě Krvák proběhla jedna akce zaměřená na přípravu zaskružování lokality.

Na závěr zbývá ještě zmínit přesné zaměření významných bodů Babické plošiny pro další využití v GIS a opravení/oplechování střechy skladu na základně.

Ďumbierský vysokohorský kras

I v roce 2007 jsme pokračovali ve spolupráci se Speleoklubem Slovakia-Bystrá a podnikli dva výjezdy do oblasti Ďumbierského vysokohorského krasu (Nízké Tatry). Během nich se nám v Jaskyni mŕtvych netopierov podařilo objevit a zdokumentovat 206 m nových chodeb v oblasti pod Čachtickým dómem - článek o těchto objevech bude publikován ve sborníku Speleofórum 2008.