Popis

Vchod leží vysoko ve stráni nad silnicí Babice-Kanice pouze několik metrů pod úrovní povrchu Babické plošiny. Další vchody (dnes již zasypané) leží poněkud níže. Mezi nimi se rozkládá členitý systém většinou úzkých chodeb spojujících poměrně velké prostory. Charakteristickým prvkem jeskynních chodeb jsou řícené stropy a výskyt nickamínku na stěnách. Jeskyně je také bohatě vyzdobena a to i přesto, že největší krápníky byly v minulosti zničeny pádem stropních desek. Jedná se pravděpodobně o ponorovou jeskyni, dnes již nefunkční, která odváděla do podzemí vody z plošiny.

Historie objevů

1974-1975

Tato lokalita byla postupně objevována Babickou skupinou v letech 1974-75. Další pokusy o proniknutí do nových prostor byly neúspěšné.