Popis

Vchod do jeskyně pojmenované po vojenském zběhovi, který se v ní ukrýval, je situován ve skalní stěně, ve výšce 4 m nad zemí. Velká část jeskyně, až po tzv. Eurotunel byla známá již od nepaměti, což dosvědčuje i nález většího množství střepů, datovaných do doby halštatské. Tyto byly nalezeny až za koncovou úžinou - Eurotunelem. Ten byl r. 1994 rozšířen a celá jeskyně zdokumentována. Hned ve vchodové části se jeskyně dělí na dvě části. Horní část představuje chodba cca 3 m dlouhá, pravděpodobně přítokového charakteru. Spodní část hned za vchodem klesá stupněm 1,5 m vysokým do chodby o průměrné výšce 1,5 m a šířce 1 m. Tato chodba přechází po 10 metrech do síně. Po levé straně je ústí nízké vzestupné chodby, která v minulosti pravděpodobně ústila na povrch. Hlavní pokračování se nachází v nejnižším místě a je tvořeno úžinou - Eurotunelem, který po 3 metrech přechází v malou síňku. Další pokračování je tvořeno systémem extrémně úzkých chodbiček o celkové délce 10 m. V pokračování prací na lokalitě brání obtížný přístup do koncových partií a ještě obtížnější transport materiálu odtud.

Historie objevů