Popis

Sedimenty vyplněný krasový komín, objevený na základě virgulových měření. Dle těchto měření má komín v hloubce asi 20 m ústit do systému chodeb směřujících k podzemnímu jezeru o poměrně velké rozloze. Vchod leží v lese v blízkosti turisticky značené cesty v lese cca 1,5 km jv. od Babic nad Svitavou. Jeskyně je lokalitou se zvýšenou koncentrací oxidu uhličitého (CO2).

Historie objevů

1948

Objev na základě virgulových měření bratří Olejníčků v roce 1948 pod 1,5 m mocnou vrstvou zeminy. Skupině místních nadšenců se tehdy těžením vkleslých sedimentů podařilo postoupit do hloubky 8,5 m, kde je však zastavilo zúžení. Šachtice nebyla zapažena a časem došlo k jejímu samovolnému zavalení.

1979

Babická skupina na této lokalitě započala práce v roce 1979 s cílem potvrdit nebo vyvrátit naměřené výsledky. Šachtice byla opětovně vykopána do hloubky 8,5 m, kde jsme byli zastaveni stejnou úžinou, jako naši předchůdci.

1992

Na technicky náročné řešení jsme čekali až do roku 1992. V šachtě bylo postoupeno o 7 m, čímž hloubka lokality vzrostla na 15,5 m, ale volných prostor nebylo dosaženo. Další postup byl opět podmíněn použitím techniky.

2000

Další etapa prací na této lokalitě započala v roce 2000, kdy nás havarijní stav výdřevy vstupní šachty donutil přemýšlet nad dalším osudem Olejníčkova komínu. Jeskyně byla kompletně vyčištěna a vstupní část byla zabezpečena betonovými skružemi. Během týdenní akce pořádané na přelomu července a srpna zde také proběhl neúspěšný pokus o další prolongaci. Pomocí techniky byla lokalita prohloubena na současných 18 m, kde se námi sledovaný komín zúžil a posléze rozdělil na několik miniaturních kanálků. V závěru akce se nám však podařilo nalézt náznak další možné cesty v hloubce asi 10 metrů.