Popis

Paleoponorová jeskyně s výskytem CO2. Jeskyně leží u cesty z Babic do Křtin a je vzdálena cca 400 m v. kóty Stádla (502 m n. m). Vchod je situován ve výrazné sníženině okolního terénu, v níž jsou patrna přítoková koryta přívalových srážkových vod, které jeskyně odvádí do podzemí. Jeskyně je typicky ponorová, strmě upadající směrem ke Křtinskému údolí. Zajímavostí je výskyt oxidu uhličitého v nižších partiích jeskyně, jehož výskyt kolísá od 0,7 % CO2 do až 8,5 % CO2,. Tato skutečnost je hlavní překážkou v další prolongaci jeskyně.

Historie objevů

Jeskyně byla objevena v roce 1964 členy Speleologického kroužku IBZKG Brno.