Ve Vaječníku (1163) - plán - 1993

30. dubna 1997

Babická jeskyně - plán

Větrná propast - plán

Závrtová skupina Zadní pole - plán