Činnost v roce 2007

Větrná propast V roce 2007 jsme nejvíce času věnovali j. Větrná propast. Byly dokončeny elektrické rozvody a upevnění polyamidového potrubí. Sifon I byl rozšířen a v jeho nejnižším místě byla vytvořena jímka s napevno osazeným čerpadlem. Rozšířen byl také vstup do nejnižších partií jeskyně pod Bílou tmou. Ve větvi směrem k Sifonu III došlo v propástce za vstupní úžinou k odstranění kamenné poklice a následně byl zahájen systematický útok na Sifon III....

31. prosince 2007

Činnost v roce 2005

Základna Po 26 letech skupinového života v naší staré dobré maringotce dne 3.12. “kolaudujeme” novou základnu. Práce na ní nám zabraly téměř celý rok, ale konečně zase máme důstojné zázemí pro naši činnost. Větrná propast Díky budování nové základny jsme uskutečnili pouze 2 akce za Sifon I. Během těchto akcí se nám podařilo ověřit další pokračování jeskyně za sifonkem v nejnižších partiích jeskyně (-115 m). Průniku dál překáží úžina. K další činnosti v těchto částech vzhlížíme s velkým optimismem a proto tyto partie dostaly název “Otázka času”....

31. prosince 2005