Použítá literatura

  • Havel H. (1988): Základní organizace České speleologické společnosti 6-08 Dagmar v Brně, Knihovna České speleologické společnosti, Svazek 11

Doporučená literatura

  • Kříž M., Koudelka F. (1902): Průvodce do moravských jeskyň, II. díl.
  • Burkhardt, R., Zedníček, O. (1951-1955): Údolí Křtinského potoka v Moravském krasu a jeho jeskyně. - Příloha časopisu Československý kras.
  • Burkhardt, R., Homola, B., Ševčík, A. (1960): Příspěvek k poznání krasových jevů Babické plošiny a údolí Březinského potoka v Moravském krasu.- Kras v Československu.