(jeskynní systém) Zadní pole

Popis

Babická jeskyně

Popis Vchod leží vysoko ve stráni nad silnicí Babice-Kanice pouze několik metrů pod úrovní povrchu Babické plošiny. Další vchody (dnes již zasypané) leží poněkud níže. Mezi nimi se rozkládá členitý systém většinou úzkých chodeb spojujících poměrně velké prostory. Charakteristickým prvkem jeskynních chodeb jsou řícené stropy a výskyt nickamínku na stěnách. Jeskyně je také bohatě vyzdobena a to i přesto, že největší krápníky byly v minulosti zničeny pádem stropních desek. Jedná se pravděpodobně o ponorovou jeskyni, dnes již nefunkční, která odváděla do podzemí vody z plošiny....

Kapustova

Popis Vchod do jeskyně pojmenované po vojenském zběhovi, který se v ní ukrýval, je situován ve skalní stěně, ve výšce 4 m nad zemí. Velká část jeskyně, až po tzv. Eurotunel byla známá již od nepaměti, což dosvědčuje i nález většího množství střepů, datovaných do doby halštatské. Tyto byly nalezeny až za koncovou úžinou - Eurotunelem. Ten byl r. 1994 rozšířen a celá jeskyně zdokumentována. Hned ve vchodové části se jeskyně dělí na dvě části....

Krvák

Popis

Olejníčkův komín

Popis Sedimenty vyplněný krasový komín, objevený na základě virgulových měření. Dle těchto měření má komín v hloubce asi 20 m ústit do systému chodeb směřujících k podzemnímu jezeru o poměrně velké rozloze. Vchod leží v lese v blízkosti turisticky značené cesty v lese cca 1,5 km jv. od Babic nad Svitavou. Jeskyně je lokalitou se zvýšenou koncentrací oxidu uhličitého (CO2). Historie objevů 1948 Objev na základě virgulových měření bratří Olejníčků v roce 1948 pod 1,5 m mocnou vrstvou zeminy....