Olejníčkův komín

Popis Sedimenty vyplněný krasový komín, objevený na základě virgulových měření. Dle těchto měření má komín v hloubce asi 20 m ústit do systému chodeb směřujících k podzemnímu jezeru o poměrně velké rozloze. Vchod leží v lese v blízkosti turisticky značené cesty v lese cca 1,5 km jv. od Babic nad Svitavou. Jeskyně je lokalitou se zvýšenou koncentrací oxidu uhličitého (CO2). Historie objevů 1948 Objev na základě virgulových měření bratří Olejníčků v roce 1948 pod 1,5 m mocnou vrstvou zeminy....