Otevřená skála

Popis Přibližně 3 m dlouhý úsek podzemního toku Křtinského potoka ve dně závrtu a stejnojmenné jeskyně Otevřená skála. Závrt vznikl antropogenně při stavbě silnice mezi Křtinami a a Adamovem v roce 1901.