Pidra J.: Speleologický kroužek Babice nad Svitavou 1946-1948

Kroužek byl založen koncem roku 1946 ve spolupráci se Speleologickým klubem Brno (řed. rada Antonín Boček, RNDr. Rudolf Burkhardt) a svoji činnost začal v roce 1947. U zrodu kroužku byli: Bohuš Olejníček (nar. 1908), Josef Pidra (nar. 1927), Luboš Prachař (nar. 1925), Josef Slezáček (nar. 1916), Josef Touchyn (nar. 1915), Jindřich Nermuť (nar. 1906), Miroslav Olejníček (nar. 1920). Speleologický klub uspořádal na zač. roku 1947 v Zemském muzeu a na Masarykově univerzitě kurz 10ti oborných přednášek pro příznivce speleologie – geologie, geomorfologie, petrologie, geodézie s přihlédnutím k důlnímu měření, archeologie, trhací technika s možností dalšího samostatného kurzu a získání střelmistrovského průkazu....

1. ledna 1992