(jeskynní systém) Zadní pole

Popis

Krvák

Popis

Větrná propast

Popis Vchod do jeskyně se nachází po pravé straně zeleně značené cesty z Babic do Křtin v závrtové skupině Zadní pole. Je tvořen uměle vyhloubenou vyskružovanou šachticí opatřenou uzamykatelnou uzávěrou. Propasťovitá jeskyně - nejdelší a také nejhlubší na Babické plošině. Její prostory byly vytvořeny atmosferickými vodami, které Větrná propast odvádí do podzemí. Významnou úlohu zde sehrála tektonická situace. Krápníková výzdoba se vyskytuje až ve spodní části jeskyně a to především ve formě mrkvovitých stalaktitů, závěsů a sintrových náteků....

Zadní pole - 3D

Závrt č. 12 Zadní pole

Popis Historie objevů 1972 Koncem července při průtrži mračen voda znovu otevřela zavalený Závrt č. 12 Zadní pole. Vstupní šachta byla do konce roku zadřevena do hloubky 3 m a opatřena uzamykatelnou uzávěrou. 1973 Pracovali jsme na nejnižším místě dosud známých prostor (1947). Pro náročnost transporu těženého materiálu bylo prací zanecháno. V únoru bylo zjištěno průvanové místo v sestupovém komínu v hloubce 18 m pod povrchem. Po jeho rozšíření jsme pronikli do nových horizontálních prostor a dále objevili Propast II (-17,5 m)....