Popis

Historie objevů

1972

Koncem července při průtrži mračen voda znovu otevřela zavalený Závrt č. 12 Zadní pole. Vstupní šachta byla do konce roku zadřevena do hloubky 3 m a opatřena uzamykatelnou uzávěrou.

1973

Pracovali jsme na nejnižším místě dosud známých prostor (1947). Pro náročnost transporu těženého materiálu bylo prací zanecháno. V únoru bylo zjištěno průvanové místo v sestupovém komínu v hloubce 18 m pod povrchem. Po jeho rozšíření jsme pronikli do nových horizontálních prostor a dále objevili Propast II (-17,5 m). Celková délka nových chodeb činila asi 60 m. Denivelace jeskyně vzrostla na 42 m.

1974

Těžební práce na dně Propasti II. Postup byl však zastaven zúžením vyžadujícím použití techniky. Zájem byl proto soustředěn na střední patro, kde jsme se snažili o nalezení cesty směrem na sousední Kovářův závrt, který při srážkách odvádí do podzemí nejvíce vod.

1975

Pokračování pokusů o proniknutí směrem na Kovářův závrt.

1976

Podniknuto pouze několik pracovních akcí zaměřených na pokračování průkopových prací směrem na Kovářův závrt.

1977

Neúspěšné pokusy o proniknutí do nových prostor.

1978

2001

S pomocí SDH Adamov jsme během týdenní akce uskutečnili experiment s cílem ověřit možnou souvislost průvanového okna na dně Propasti II s některou částí Větrné propasti. Pomocí hasičských hadic jsme do propasti dopravili 3,5 m3 vody z přistavené cisterny a i když voda nakonec odtekla zcela jinudy, lze tento pokus považovat za úspěšný. Jednak určil nový směr postupu na této lokalitě, ale hlavně se obarvená voda neobjevila ve známých částech Větrné propasti. Této skutečnosti by šlo v budoucnu využít k přečerpání sifonů z Větrné propasti do těchto míst skrze známé propojení obou jeskyní v oblasti Klaustrofobie - střední patro. Díky takto ušetřeným cca 20 výškovým metrům by nám pak teoreticky stačilo jedno čerpadlo.

2006

Zahájeno přemapování jeskyně.

2008

Uskutečněno několik exkurzí převážně za účelem lokalizace místa možného propojení s Větrnou propastí. Kdysi zde byla úspěšně provedena kouřová zkouška mezi Kalcitkou ve Větrné propasti a Krystalkou ve Dvanáctce a Jan Morávek v minulosti několikrát zmínil akustickou spojitost.

Po několika „provolávacích“ pokusech bylo lokalizováno místo ve Dvanáctce poblíž Krystalové chodby. Budoucí spojnice mezi jeskyněmi byla pojmenována Honzíkova cesta a práce na ní byly zahájeny ve směru z Větrné propasti. Existence této spojky by kromě propojení jeskyní v jeden celek výrazně usnadnila přístup do Dvanáctky přes Větrnou propast. Obnova činností ve Dvanáctce a zejména těžby v Propasti II se stává atraktivní i vzhledem k poloze dna propasti vůči částem Větrné propasti za Sifonem III (nachází se půdorysně pod Propastí II).

2009

V jeskyni probíhala dokumentační činnost. Martin Suchomel a Ladislav Blažek provedli 8. Srpna 2009 revizi měřičského polygonu a zaměření jeskyně až po Kuřárnu pomocí měřícího zařízení Leica DistoX. Přístup do Propasti II je již možný spojkou Honzíkova cesta z jeskyně Větrná propast. Cestu zbývá rozšířit k pohodlnému průstupu a upravit tak aby nezadržovala vodu v nejnižším ohybu chodby.

2010