Česká republika, Moravský kras, Babická plošina

Babická plošina se rozkládá mezi Křtinským údolím a údolím potoka Časnýře ve střední části Moravského krasu na ploše asi 8 km2. Na východě plynule přechází do území, vázaného svým odvodňováním na Březinský potok. Za speleologicky nejzajímavější části plošiny lze označit závrtovou skupinu Zadní pole, oblast tzv. Velkých skal v PR Čihadlo a oblast Člopů.

Nejdelším podzemním systémem Babické plošiny je propasťovitý systém Zadní pole tvořený jeskyněmi Větrná propast a Dvanáctka. Délka systému činí 900 m, hloubka 125 m. Mezi další speleologicky významné lokality patří jeskyně Sedma a Babická.

Tabulka: Přehled jeskyní oblasti
# Název Číslo JESO Délka
(m)
Denivelace
(m)
1. (jeskynní systém) Zadní pole bez čísla 888 128
2. Babická jeskyně 1313 K2301217-J-13130 182 20
3. Kapustova (Kapustovka) 1307 K2301217-J-13070 1 1
4. Krvák 1320 0 0
5. Olejníčkův komín 1316 K2301217-J-13160 18 18
6. Sedma 1317 K2301217-J-13180 300 85
7. Ve Člopech 1302 K2301217-J-13020 30 19
8. Větrná propast (Závrt č. VI Zadní pole, Šestka) 1318 K2301217-J-13180 610 125
9. Závrt č. 12 Zadní pole (Dvanáctka) 1303 K2301217-J-13030 289 42
10. Závrt č. 9 Zadní pole (Devítka) 1319 K2301217-J-13190 40 25

Česká republika, Moravský kras, Křtinské a Josefovské údolí

Krasové žleby táhnoucí se od Křtin do Adamova ve střední části Moravského krasu. Žleby jsou protékané Křtinským potokem. Za normálních vodních stavů se tento potok propadá do podzemí několika ponory u jeskyně Výpustek, znovu se objevuje až v Otevřené skále a definitivně vyvěrá v levé stráni údolí naproti nedaleké jeskyni Kostelík. V údolích se nacházejí četné jeskyně a krasové jevy.

Tabulka: Přehled jeskyní oblasti
# Název Číslo JESO Délka
(m)
Denivelace
(m)
1. Nad Švýcárnou 1232 K2301216-J-12320 120 25
2. Otevřená skála 1169 K2301216-J-11690 0 0
3. Ve Vaječníku (1162) 1162 0 0
4. Ve Vaječníku (1163) 1163 0 0
5. Vývěr Křtinského potoka bez čísla K2301216-H-00014 0 0

Slovensko, Nízké Tatry, Ďumbierský vysokohorský kras