Blažek L., Suchomel M.: Jaskyňa mŕtvych netopierov - Red rose, Speleofórum 2008, ročník 27, Česká speleologická společnost

Členové babické skupiny začali v oblasti Ďumbierského vysokohorského krasu působit ve spolupráci se Speleoklubem Slovakia-Bystrá koncem dubna 2005. Celkem jsme v této oblasti do poloviny roku 2006 uskutečnili 4 akce zaměřené především na poznání Jaskyne mŕtvych netopierov (JMN) a Jaskyne studeného vetra (JSV). Mimo několika „výletů“ po jeskyních a neúspěšných pokusů o prolongaci, se nám během našich akcí podařilo v JMN prorazit zkratku z Katakomb na současné dno jeskyně. Tip na průzkum v oblasti pod Čachtickým dómem (JMN) jsme dostali od Martina Sluky....

30. dubna 2008

Blažek L., Vodák P.: Jeskyně č. 1318 Větrná propast - nové objevy za Sifonem I, Speleofórum 2004, ročník 23, Česká speleologická společnost

Historie předchozích průzkumů V roce 1997 jsme na Speleofóru prezentovali objev nové jeskyně na Babické plošině ve střední části Moravského krasu - jeskyně Větrná propast (viz Z. Stloukal, Větrná propast, sborník Speleofórum ‘97). Tehdy se naší ZO podařilo proniknout do hloubky 90 m, kde další postup zastavila vodní hladina sifonu (Sifon I). Délka naměřeného polygonu dosáhla 180 m. Od té doby se jeskyně stala hlavním pracovištěm naší skupiny. Ještě téhož roku jsme se intenzivně zaměřili právě na tento sifon a uskutečnili dva pokusy o jeho překonání....

30. března 2004

Stloukal Z.: Větrná propast, Speleofórum 1997, ročník 16, Česká Speleologická Společnost

Členové Babické speleologické skupiny ČSS ZO 6 - 28, dříve pracovního týmu ZO 6-08 Dagmar se věnují průzkumu Babické plošiny již 25 let. Za tu dobu se v této oblasti podařilo objevit a zdokumentovat několik zajímavých jeskyní. V r. 1947 otevírala skupinka dobrovolníků závrt 12 v závrtové depresi Zadní pole. Zde se jim podařilo proniknout do hloubky 30 m, poté došlo k zavalení vstupní šachty. Roku 1973 byla jeskyně znovuotevřena a následně došlo k objevu dalších prostor ukončených propastí....

30. dubna 1997

Šeda J.: Objevy v závrtu Sedma na Babické náhorní plošině, Speleofórum 1992, ročník 11, Česká speleologická společnost

Babická pracovní skupina pracuje na území Babické náhorní plošiny ve střední části Moravského krasu. Tato oblast o celkové rozloze cca 8 km2 byla v minulosti ze speleologického hlediska neprávem opomíjena až na některé otevírky závrtů babickými občany v letech 1947-48 a práce Speleologického kroužku I. BZKG po roce 1964 v jeskyni Ve Člopech. Systematický speleologický průzkum oblasti byl zahájen až v roce 1972 po založení Babické speleologické skupiny, nyní pracovního týmu Babice ZO ČSS 6 - 08 Dagmar....

30. dubna 1992