Blažek L., Vodák P.: Jeskyně č. 1318 Větrná propast - nové objevy za Sifonem I, Speleofórum 2004, ročník 23, Česká speleologická společnost

Historie předchozích průzkumů V roce 1997 jsme na Speleofóru prezentovali objev nové jeskyně na Babické plošině ve střední části Moravského krasu - jeskyně Větrná propast (viz Z. Stloukal, Větrná propast, sborník Speleofórum ‘97). Tehdy se naší ZO podařilo proniknout do hloubky 90 m, kde další postup zastavila vodní hladina sifonu (Sifon I). Délka naměřeného polygonu dosáhla 180 m. Od té doby se jeskyně stala hlavním pracovištěm naší skupiny. Ještě téhož roku jsme se intenzivně zaměřili právě na tento sifon a uskutečnili dva pokusy o jeho překonání....

30. března 2004

Stloukal Z.: Větrná propast, Speleofórum 1997, ročník 16, Česká Speleologická Společnost

Členové Babické speleologické skupiny ČSS ZO 6 - 28, dříve pracovního týmu ZO 6-08 Dagmar se věnují průzkumu Babické plošiny již 25 let. Za tu dobu se v této oblasti podařilo objevit a zdokumentovat několik zajímavých jeskyní. V r. 1947 otevírala skupinka dobrovolníků závrt 12 v závrtové depresi Zadní pole. Zde se jim podařilo proniknout do hloubky 30 m, poté došlo k zavalení vstupní šachty. Roku 1973 byla jeskyně znovuotevřena a následně došlo k objevu dalších prostor ukončených propastí....

30. dubna 1997

Větrná propast

Popis Vchod do jeskyně se nachází po pravé straně zeleně značené cesty z Babic do Křtin v závrtové skupině Zadní pole. Je tvořen uměle vyhloubenou vyskružovanou šachticí opatřenou uzamykatelnou uzávěrou. Propasťovitá jeskyně - nejdelší a také nejhlubší na Babické plošině. Její prostory byly vytvořeny atmosferickými vodami, které Větrná propast odvádí do podzemí. Významnou úlohu zde sehrála tektonická situace. Krápníková výzdoba se vyskytuje až ve spodní části jeskyně a to především ve formě mrkvovitých stalaktitů, závěsů a sintrových náteků....

Větrná propast - 3D

Větrná propast - plán